صفحه 1 از 1

موارد انجام آزمون سرولوژی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

پستارسال شده در: 5 مهر ماه 1394, 22:56
توسط kaghazkahi
در موراد زیر انجام آزمون سرولوژی استاندارد شده می تواند مفید باشد
وجود تناقض بین آزمایشات دیگر از جمله بیوپسی معده
در بیماران با خونریزی پپتیک اولسر و تست اوره آز یا هستولوژی منفی
در بیمارانیکه نمی توان داروهای PPI را قطع نمود
گزارش گاستریت حاد فعال در بیوپسی معده و منفی بودن آزمون های تشخیصی هلیکوباکتر پیلوری

PPI=Proton Pump Inhibitor