صفحه 1 از 1

رژیم درمانی هلیکوباکتر پیلوری

پستارسال شده در: 12 مهر ماه 1394, 11:34
توسط kaghazkahi
برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری رژیم درمانی زیر برای حداقل 14 روز به همراه ممنوعیت دخانیات توصیه می کنیم
آموکسی سیلین یک گرم دو مرتبه در روز
بیسموت ساب سیترات دو قرص 420 میلی گرم دو مرتبه در روز
PPI مهارکننده های پمپ پروتون دوز استاندارد دوبار در روز
به همراه یکی از درمانهای زیر :
               الف) مترونیدازول 500 میلی گرم دوبار در روز
               ب) فورازولیدون دو قرص (200 میلی گرمی) دو مرتبه (به استثنا فاویسم یا کمبود G6pd کمبود آنزیم گلوکوز 6 فسفات دئیدروژناز
               ج) تتراسایکلین 500 میلی گرم چهار بار در روز
               د) کلاریترومایسین 500 میلی گرم دوبار در روز