قرص هپاتوهیل ( HepatoHeal Tablet )

موضوعات : HerbalMedicine

موارد مصرف:

تحریک متابولیسم کبدی ،درمان کمکی اختلالات کبد مانند انواع هپاتیت بویژه هپاتیت مزمنBو فیبروز کبدی، اگزما، یبوست، هموروئید، واریس.

اجزاء فراورده  :استخراج شده از برگ و سرشاخه های درخت مو(Vitis vinifera)و گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca)


آثار فارماکولوژيک و مکانيسم اثر:

 

کبد ارگان اصلی متابولیسم در انسان است همچنین تمام مواد مغذی قابل جذب از کبد عبور می کنند لذا سلامت تغذیه ای ما تا حدود زیادی به کبد بستگی دارد. امروزه مواد غذایی تحت فرایندهای زیادی قرار می گیرند و حاوی مواد شیمیایی بسیاری هستند که برای کبد مضر می باشند از جمله میتوان به مواد نگهدارنده، مواد رنگ دهنده و طعم دهنده و نیز بقایای حشره کش ها و هورمون های رشد اشاره کرد. این مواد عامل بیماری های مختلف کبدی هستند و حتی اختلال عملکرد خفیف کبد موجب احساس خستگی بیش از حد، احساس مزه بد در دهان، بی اشتهایی و نفرت از غذا می شود.

 

توت فرنگی غنی از فلاونوئیدها و ترکیبات آنتی اکسیدانت است و به عنوان پاک کننده متابولیک و محرک فونکسیون کبد مطرح است. سرشاخه های مو متابولیسم کربوهیدرات ها را تنظیم می کنند لذا قرص هپاتو هیل به توانایی کبد در مقابله با عوامل آسیب رسان به کبد کمک می کند.

 

در یک پژوهش اثر هپاتوپروتکتیو عصاره اتانولی برگ و سرشاخه های مو و چهار جزء متفاوت از آنCHCl3,EtOAc,n-BuOH)و جزء آبی باقیمانده( در برابر سمیت حاد کبد رت به علت تتراکلرید کربن(CCl4)بررسی گردید که عصاره اتانولی برگ و سرشاخه های مو در دوز) mg/kg125از راه خوراکی) موثر بود وn-BuOHدر دوزmg/kg83اثرات آنتی اکسیدانت و هپاتوپروتکتیو قابل توجهی داشت.

 

به منظور بررسی اثربخشی درمانهای طبیعی روی 10 کودک (2 دختر و 8 پسر) سنین 11-3 سال مبتلا به هپاتیت مزمن نوعB؛ طی یک دوره دوازده ماهه ازTaraxacum Stanno cultum 0.1%وHepar/Stannum D15/20به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه بازو و فراوردهHepatodoron (نمونه خارجی قرص هپاتوهیل، تهیه شده از برگ و سرشاخه های مو و توت فرنگی) به صورت خوراکی استفاده شد. بیماران هر 3 ماه از نظر کلینیکی بررسی شدند و آنزیم های کبدی، فعالیتDNAپلیمراز ویروس هپاتیتBو مارکرهای ایمنی سلولی و ویروس هپاتیت Bهر 6 ماه پایش شدند. براساس نتایج این بررسی؛ اثربخشی با شروع درمان نمایان شد و درمان تا 12 ماه ادامه یافت. بعد از 12 ماه در تمام بیماران فعالیتDNAپلیمراز ویروس هپاتیتBاز 4121.8cpmبه 785cpmکاهش یافت که از نظر آماری معنی دار بود(p<0.01)، تغییر سرولوژیک در مارکرهای HBeAg/anti-Hbeدر 12.5% از بیماران و تمایل به طبیعی شدن ایمنی سلولی که با تست رُزت اندازه گیری شد در 87.5 % از بیماران رخ داد. این مشاهدات نشان داد که هپاتیتBمزمن با اختلال در ایمنی سلولی همراه است و این داروهای طبیعی قادرند ایمنی سلولی را در بیمارانمبتلا به هپاتیتBمزمن بهبود بخشند همچنین به نظر میرسد تکثیر ویروس هپاتیتBرا متوقف نموده و باعث حذف کامل ویروس از سلولهای آلوده کبد میشوند.

 

در بررسیin-vivoاثرات آنتی دیابتیک و آنتی اکسیدانت برگ و سرشاخه های مو در رت های دیابتی؛ مشخص شد که جزء اتیل استات عصاره آبی آن غنی از ترکیبات پلی فنولیک است و اثرات آنتی هایپرگلیسمیک و آنتی اکسیدانت قابل توجهی دارد که با اثرات داروی تولبوتامید برابر است.

 

استاندارد شده:

بر اساس وجود 62 ميکرو گرم سیانیدین3- گلیکوزید در ميانگين هر قرص

مواد موثره:

فلاونوئیدها، آنتوسيانين ها

شکل دارويي:

قرص جویدنی 250 ميلي گرمی

دستور مصرف:

در صورتی که پزشک دستور دیگری نداده باشد؛ روزي3-2 بار، هر بار 2- 1 قرص قبل از غذا جویده شود. حداقل دوره درمان 4 هفته میباشد.

موارد منع مصرف:

حساسیت به اجزاء فراورده.

عوارض جانبي:

با مصرف مقادیر توصیه شده تاکنون عارضه خاصی گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه:

استفاده در دوران بارداري و شيردهي مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

 

همانند ساير داروها دور از دسترس کودکان نگهداري شود.

از داروهاي تاريخ گذشته استفاده نشود.کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 12066
  • 0